Styret i barnehagen

Styreleder 
Arild Hepsø (far til Oline på Ole Brumm)
Tlf. 909 45 178 arild.hepso@gmail.com

Økonomiansvarlig
Christian Langseth (far til Leah på Tigergutt og Martine på Kengubarnet)
Tlf. 415 58 684 | christian_langseth@hotmail.com

Personalansvarlig
Jens Røyrvik (far til Jenny på Ole Brumm)
Tlf. 943 10 996 | jens.royrvik@samforsk.no

Dugnadsansvarlig
Arild Petersen (far Christian på Ole Brumm)
Tlf. 918 49 686 | arild.petersen@gmail.com

Ansattrepresentant
Kristin Thoresen Kvarner
Tlf. 454 74 705 | kristin.kvarner@bergheim-barnehage.no

Ansattrepresentant
Marianne Kolberg (50 % barnehagelærer på Ole Brumm og 50 % administrativ funksjon)
Tlf. 970 43 432 | marianne.kolberg@bergheim-barnehage.no

Vara