Styret i barnehagen

Styreleder 
Hilde Furuholt Valle (mor til Gunhild på Tigergutt)
Tlf. 918 70 763 | hildefhf@online.no

Økonomiansvarlig
Gro Irene Solberg (mor til Oliver på Ole Brumm)
Tlf. 928 45 577 | gro.solberg@samfunn.ntnu.no

Personalansvarlig
Jens Røyrvik (far til Ingmar på Tigergutt og Jenny på Tussi)
Tlf. 943 10 996 | jens.royrvik@samfunn.ntnu.no

Dugnadsansvarlig
Arild Hepsø (far til Laurits på Ole Brumm)
arild.hepso@gmail.com

Ansattrepresentant
Kristin Thoresen Kvarner
Tlf. 454 74 705 | kr-kvarn@online.no

Ansattrepresentant
Marianne Kolberg (50% førskolelærer på Ole Brumm og 50% administrativ funksjon)
Tlf. 970 43 432 | marianne.kolberg@bergheim-barnehage.no

Vara
Arild Petersen (far til Alisa på Tigergutt og Christian på Tussi)
arild.petersen@gmail.com