Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ. Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte. Ettersom det er foreldrene selv som eier barnehagen og foreldrestyret/årsmøtet ivaretar alle viktige avgjørelser som fattes i barnehagen, vil SU konsentrere aktiviteten rundt det å være et kontaktskapende organ. SU skal ivareta sosiale arrangementer, jobbe med brukerundersøkelser og godkjenne årsplanene.

SU bidrar også i forbindelse med gjennomføring av dugnader.

SU består i barnehageåret 2018/19 av følgende representanter:

Ansattrepr:  Bente Elisabeth Hepsø Cornejo
Ansattrepr: Marianne Kolberg
Foreldrerepr: Kirsti Solem Lånke
Foreldrerepr: Julie Rendum Klæth
Eiers repr: Torstein Johannessen

SU mottar gjerne innspill og saker fra foreldre og ansatte!