Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ.

Utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte. Ettersom det er foreldrene selv som eier barnehagen og foreldrestyret/årsmøtet ivaretar alle viktige avgjørelser som fattes i barnehagen, vil SU konsentrere aktiviteten rundt det å være et kontaktskapende organ. SU skal ivareta sosiale arrangementer, jobbe med brukerundersøkelser og godkjenne årsplanene.

SU bidrar også i forbindelse med gjennomføring av dugnader.

SU består av følgende representanter:

Ansattrepresentant:
Ansattrepresentant: Marianne Kolberg
Foreldrerepresentant: Marthe Ramfjord Woll. E-post; marthewoldmo91@gmail.com
Foreldrerepresentant: Hege Danielsen Solem. E-post; hegeds@hotmail.com
Eiers representant: Torstein Johannessen

SU mottar gjerne innspill og saker fra foreldre og ansatte!