Barnehagekontigent for 2022

Oppholdstid pr. uke Pris fra 01.01.22
Fra 25 til 33 timer 2 340 kroner
Fra 33 til 41 timer 2 985 kroner
41 timer eller mer 3 315 kroner

Kostpenger: kr 700,-
Turpenger: kr 28,- fra fylte 2 år

Informasjon om søskenmoderasjon (fra Trondheim kommune):

Familier med mer enn ett barn i barnehage får 30 % reduksjon på kontingenten for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer tre. Du får reduksjon på den rimeligste plassen.

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn er fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

  • Hvis barna bor sammen, beregnes søskenmoderasjon automatisk i vårt datasystem, også på tvers av kommunale og private barnehager
  • Hvis foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Du må da levere eller sende dokumentasjon om delt bosted (samværsavtale, minimum 40%) til Fagenhet for oppvekst og utdanning for å få søskenrabatt
  • Du får ikke reduksjon på kostpenger