Barnehagekontigent

Oppholdstid pr. uke Pris fra 01.08.22                       01.01.23
Fra 25 til 33 timer 2 150 kroner                             2115 kroner
Fra 33 til 41 timer 2 710 kroner                             2665 kroner
41 timer eller mer 3 050 kroner                             3000 kroner

Kostpenger: kr 700,-
Turpenger: kr 28,- fra fylte 2 år

Informasjon om søskenmoderasjon (fra Trondheim kommune):

Familier med mer enn ett barn i barnehage får 30 % reduksjon på kontingenten for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer tre. Reduksjon gis på den rimeligste plassen. Fra 01.08.23 innføres gratis plass fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig.

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn er fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

  • Hvis barna bor sammen, beregnes søskenmoderasjon automatisk i vårt datasystem, også på tvers av kommunale og private barnehager
  • Hvis foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Du må da levere eller sende dokumentasjon om delt bosted (samværsavtale, minimum 40%) til Fagenhet for oppvekst og utdanning for å få søskenrabatt
  • Du får ikke reduksjon på kostpenger