Barnehagekontigent

Oppholdstid pr. uke Pris fra 01.01.24
Fra 25 til 33 timer 2115 kroner
Fra 33 til 41 timer 2665 kroner
41 timer eller mer 3000 kroner

Kostpenger: kr 750,-
Turpenger: kr 28,- fra fylte 2 år

Informasjon om søskenmoderasjon (fra Trondheim kommune):

Familier med mer enn ett barn i barnehage får 30 % reduksjon på kontingenten for barn nummer 2. Reduksjon gis på den rimeligste plassen. Hvis familien har 3 barn i barnehage samtidig, er det gratis plasskontingent for barn nummer 3.

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn er fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

  • Hvis barna bor sammen, beregnes søskenmoderasjon automatisk i vårt datasystem, også på tvers av kommunale og private barnehager
  • Hvis foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Du må da levere eller sende dokumentasjon om delt bosted (samværsavtale, minimum 40%) til Oppvekstadministrasjonen i Trondheim kommune for å få søskenrabatt
  • Det gis ikke reduksjon på kostpenger. Kostpenger betales uansett om plassen benyttes eller ikke