Planleggingsdager

Barnehageåret 2021-2022 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;

13.08.21, 14.10.21, 15.10.21, 28.01.22 og 27.05.22.

Sommeren 2021 og 2022 vil barnehagen være stengt uke 28 og 29.

Se for øvrig vedtektene våre.