Planleggingsdager

For barnehageåret 2018-2019 gjenstår 1 planleggingsdag:
31.05.19.

For barnehageåret 2019-2020 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;
16.08.19, 09.10.19 – 11.10.19 og 24.01.20.