Åpningstid og planleggingsdager

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00-16.30, mandag til fredag.

I løpet av året holder barnehagen stengt i julehøytiden (fra og med julaften til og med nyttårsaften), påskeuken, samt andre og tredje hele uke i juli. Barnehagen holder også stengt på helligdager, samt i forbindelse med 5 planleggingsdager i løpet av året.

Barnehageåret starter 01. august. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvorav helst 3 uker sammenhengende.

Barnehageåret 2022-2023 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;

19.08.22, 13.10.22, 14.10.22, 27.01.23 og 19.05.23

Barnehageåret 2023-2024 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;

18.08.23, 12.10.23, 13.10.23, 26.01.24 og 10.05.24

Sommeren 2023 og 2024 vil barnehagen være stengt uke 28 og 29.

Se for øvrig vedtektene våre.