Planleggingsdager

Barnehageåret 2019-2020 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;

16.08.19, 09.10.19, 10.10.19, 11.10.19 og 24.01.20.

Sommeren 2020 vil barnehagen være stengt uke 29 og 30.

Se for øvrig vedtektene våre.