Planleggingsdager

Barnehageåret 2020-2021 vil vi ha planleggingsdager på følgende datoer;

14.08.20, 08.10.20, 09.10.20, 29.01.21 og 14.05.21.

Sommeren 2021 vil barnehagen være stengt uke 28 og 29.

Se for øvrig vedtektene våre.