Bergheim Barnehage er vinner av prisen Grønn Barneby for 2023!

Les juryens begrunnelse:
Bergheim barnehage har vært sertifisert med Grønt Flagg siden 2012, og barnehagen gjør et stort og grundig arbeid knyttet til opplæring om miljø og bærekraft for barna.

Bergheim barnehage får årets pris for deres arbeide med bærekraftig kosthold i barnehagen. Barna involveres i hele prosessen. De deltar med å så frø, stelle kjøkkenhagen, innhøsting og tilberedning av maten sammen med kokk og matansvarlig i barnehagen. Barna får et forhold til den maten de spiser og hvor den kommer fra. De vet at lammet kommer fra gården og at fisken kommer fra havet, de deltar med å gjøre opp fisken og å bruke lammet i fårikålen. De vet også at man ikke skal kaste mat. Å bruke opp rester blir en selvfølgelig del av hverdagen for både barn og ansatte. Bergheim barnehage sitt arbeid med bærekraftig kosthold fremstår som et inspirerende eksempel for andre, og et fremragende eksempel fra matregionen Trøndelag. Barnehagens arbeid er godt forankret i Rammeplan og i kommunens arbeid med bærekraftsmålen.

Vinnerprosjektene er prosjekter som Trondheim kommune er stolt av. Juryen vil gratulere Bergheim barnehage som vinnere av Grønn Barnebys pris 2023.

Se diplomet her: