Bergheim barnehage er stolt av å være en Grønt flagg-sertifisert barnehage som er engasjert i å skape en bærekraftig fremtid for våre barn!

Grønt Flagg (grontflagg.fee.no) er en sertifiseringsordning for skoler og barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Tanken er at ved å la barn og unge ta aktiv del i miljø- og klimaprosjekter og planleggingen av disse, fører dette til gode holdninger og kunnskap som igjen gir mulighet til å ta bærekraftige valg både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet.

Miljøsertifiseringen gis til skoler og barnehager som kan vise at de gjennomfører miljø- og klimatiltak ved å oppfylle de 7 Grønt Flagg kriteriene. Disse innebærer blant annet at en miljøhandlingsplan er utarbeidet, og at det arbeides aktivt med prosjekter innen temaer som for eksempel energi, avfall, plast, kjøkkenhage, sunn og miljøvennlig mat, ansvarlig forbruk og biologisk mangfold. Det sendes en årlig rapport som legges til grunn for fornyet sertifisering.

Grønt Flagg i Norge er en del av den internasjonale Eco-Schools ordningen, som inkluderer mer enn 56.000 skoler i over 70 land. I Norge er nærmere 1000 skoler og barnehager Grønt Flagg sertifisert.