Om Bergheim Barnehage

Eier
Andelslaget Bergheim Barnehage SA

Daglig leder
Torstein Johannessen

Størrelse
78 plasser, 4 avdelinger
30 plasser på småbarn (1-3 år), og
48 plasser på storbarn (3-5 år).
21 årsverk

Kontigent
Se prisoversikt

Åpningstider
Kl. 07.00 – 16.30.
Barnehagen har stengt jul, påske, 2 uker om sommeren og 5 planleggingsdager.

Søk om plass
Gå inn på www.trondheim.kommune.no eller ta kontakt med Oppvekstkontoret i kommunen.

Årsplan
Hver avdeling vil ha sin egen årsplan. Denne deles ut til foreldrene på den aktuelle avdelingen hver høst i forbindelse med nytt barnehageår. Årsplanen inneholder en mer detaljert oversikt over hva som foregår i det daglige i barnehagen.

Virksomhetsplan
Her finner du Bergheim Barnehage sin virksomhetsplan.

Vedtekter
Her finner du våre vedtekter.

Adresse
Bergheim Barnehage
Bergheimsveien 24
7049 Trondheim
Tlf. 73 98 48 50

Hjemmeside
www.bergheim-barnehage.no

E-post
torstein.johannessen@bergheim-barnehage.no

Org.nr.: 985 825 882
Kontonr.: 8601 61 95431