Om Bergheim Barnehage

Barnehagen holder til sentralt i Trondheim. Nærliggende områder hvor mange av våre familier holder til er Moholt, Angelltrøa, Estenstad, Granåslia, Dragvoll og Stokkanhaugen. Vi har også familier fra Stubban, Vestlia, Brundalen, Jakobsli og resten av byen. Gode bussforbindelser med metrolinje rett forbi barnehagen gjør logistikken enkelt. Barnehagen har gode parkeringsmuligheter for både bil, sykkel og scooter.

Eier
Andelslaget Bergheim Barnehage SA

Daglig leder
Torstein Johannessen

Størrelse
78 plasser, 4 avdelinger
30 plasser på småbarn (1-3 år), og
48 plasser på storbarn (3-5 år).
23 årsverk

Kontigent
Se prisoversikt

Åpningstider
Kl. 07.00 – 16.30.
Barnehagen har stengt jul, påske, 2 uker om sommeren og 5 planleggingsdager.

Søk om plass
Gå inn på www.trondheim.kommune.no eller ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning i kommunen.

Årsplan
Her finner du Bergheim Barnehage sin årsplan.
Årsplanen gir en overordnet oversikt over det pedagogiske innholdet og aktivitetene i barnehagen. Den inneholder også en progresjonsplan som forteller i korte trekk hvordan vi jobber med fagområdene på de ulike årstrinnene. Årsplanen danner utgangspunkt for månedsplaner og ukeplaner hver avdeling tilpasser sine barn. Månedsplanene sendes fra avdelingene ved hjelp av kommunikasjonsappen Vigilo.

Virksomhetsplan
Her finner du Bergheim Barnehage sin virksomhetsplan.

Vedtekter
Her finner du våre vedtekter.

Adresse
Bergheim Barnehage
Bergheimsvegen 24
7049 Trondheim
Tlf. 73 98 48 50

Hjemmeside
www.bergheim-barnehage.no

E-post
torstein@bergheim-barnehage.no

Org.nr.: 985 825 882
Kontonr.: 8601 61 95431