• Foreldrene er bekymret for fremtidig finansiering 3. september 2021

  Stortinget skal i løpet av høsten bestemme ny modell for finansiering av private barnehager. I den forbindelse har et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, ledet av Knut Storberget, anbefalt en finansieringsmodell kalt «Lokal samhandlingsmodell». Foreldre og ansatte i Bergheim barnehage er svært kritiske til denne modellen. Den åpner for at det skal være opp til kommunen selv å bestemme om barnehagene skal behandles likeverdig i finansieringen. Videre sier modellen at kommunen skal kunne bestemme i hvilke barnehager barna skal gå i når opptaket av nye barn gjøres, det blir slutt på foreldrenes valgfrihet. Kommunen kan velge å stoppe finansieringen av barnehagen vår, og heller bestemme at pengene skal gå til en annen barnehage. Finansieringen kan bli tidsbegrenset, vi kan risikere et anbudssystem, og vi risikerer at tilskudd til pensjon for ansatte blir avkortet.

  Arild Hepsø, styreleder i Bergheim barnehage, påpeker at forslaget til modell kan true fremtiden til barnehagen vår. Vi har møysommelig bygget opp et utmerket barnehagetilbud med høy kvalitet i de snart 18 årene vi har drevet. Vi har alltid hatt full besetning på alle plasser, vi har venteliste, og er et populært tilbud for barnefamiliene i nærmiljøet. Nå risikerer vi at kommunen skal få myndighet til å bestemme hvor barna skal gå, og da tror vi de har interesse av å fylle plassene i egne barnehager før de gir restene av søkere til private barnehager. Foreldrene bør fritt få lov til å velge hvilken barnehage de vil at barnet sitt skal gå i.

  Karen Seglem, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget, er også svært kritisk til finansieringsmodellen som er foreslått. Hun er klar på at alle barn og ansatte bør behandles likeverdig, uavhengig av hvilken eier barnehagen har. Vi skal konkurrere på samme vilkår om å skape det beste tilbudet til barna, og ansatte må få de samme forutsetningene for å gjøre denne jobben. Det har vært forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager i alle år. Vi burde kommet mye lengre enn å måtte bruke energien vår på å krangle med myndighetene om dette nå, sier hun. Gi oss likeverdig, rettferdig og forutsigbar finansiering!

  Første oktober er høringsfrist i saken. Styret og SU oppfordrer alle foreldre, ansatte og lokalsamfunnet om å sende inn høringssvar. Vi må få stoppet dette, sier Karen og Arild. De anbefaler å gi høringssvar på at den andre modellen som er foreslått, «kvalitets og samhandlingsmodellen» må vedtas. Den er utarbeidet av PBL, og modellen gir alle barnehager samme tilskuddsvilkår. Den legger også opp til at det skal være foreldrenes rett til å velge hvilken barnehage de ønsker barnet sitt i.

  Høringssvar kan sendes via denne linken; https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2864262/

 • Velkommen til nytt barnehageår! 1. august 2021

  Velkommen nye barn, foreldre og ansatte til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å endelig få starte opp som normalt, ettersom

  myndighetene har bestemt at barnehager og skoler er på grønt lys i smittevernsammenheng fra august. Vi har fremdeles stort

  fokus på god håndvask, renhold, og holde avstand voksne imellom, men kohortinndelingen er opphevet.

  Vi gleder oss til å arbeide videre med «Liten og ny i barnehagen», hvor foreldre og ansatte bruker lengre tid og samarbeider enda

  tettere omkring oppstarten og tilvenningen av de minste barna. Vi er også med i forskningsprosjektet i regi av RKBU i denne sammenheng.

  Det blir et spennende år, velkommen nye og kjente små og store!

 • Gratulerer med dagen! 12. mai 2021

  Allerede onsdag 12. mai markerte vi årets nasjonaldag i barnehagen. Førskolegruppa dannet fortroppen i toget som marsjerte rundt barnehagen. Toget ble ledet av Lena som for anledningen markerte sin 25 årsdag med å være duskedame. Toget ble fulgt opp av 17. mai- aktiviteter. Sekkeløp, kaste risposer, eggeløp, balanselek osv.

  Til tross for begrensninger på grunn av smittevern, ble dagen fint markert. Vi gleder oss imidlertid til at alle barna, personalet og foreldrene kan gå sammen i stort tog, og synge for naboene i nærmiljøet på Bergheim. Satser på at vi kan gjøre det i 2022.

  God 17. mai!

 • Lihkku beivviin! 5. februar 2021

  Gratulerer med dagen, alle samiske barn, foreldre og kolleger! Vi feirer den samiske nasjonaldagen i dag (en dag på forskudd..) med samling, historiefortelling og sanger på samisk. Sylvi disker opp med nudelsalat og samisk festbrød.

 • Liten og ny i barnehagen 7. januar 2021

  Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt – Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi blant annet ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minst 5 dager ved oppstart. Barnehagen har praktisert denne metoden for tilvenning noen år, og nå formaliserer vi det ved å delta i prosjektet med mange andre barnehager i Trondheim.

  I tillegg til å prioritere lang tid på tilstedeværende foreldre i tilvenningsfasen, inviterer vi foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Vi tilbyr også samtale med foreldrene før oppstart, hvor en pedagog fra barnehagen kommer på hjemmebesøk.

  Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

  Les mer om prosjektet her; Liten og ny i barnehagen – Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018 – 2023

 • Aksjon mot kutt i tilskudd 19. november 2020

  Torsdag morgen markerte styret og foreldrene i barnehagen sin motstand mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddene til private barnehager. Foreldrene ble servert flyer med oppfordring om å si ifra til kunnskapsministeren om at det er urettferdig at private barnehager skal få mye mindre i tilskudd enn hva offentlige barnehager får.

  I 2018 fikk barn i private barnehager 90 kroner for hver 100- lapp barn i offentlige barnehager fikk. Siden har vi fått en bemanningsnorm som er kraftig underfinansiert (august 2019), og nå varsles det kutt i tilskudd til pensjon og kutt i tilskudd til å dekke bygg- og eiendomskostnader (kapitalkostnader. Forskjellsbehandlingen har altså økt betraktelig mer, og det er dramatisk for privat barnehagesektor.

  Sammen med flyeren fikk foreldrene servert en kopp kaffe i hånden på vei til jobb. En hyggelig start på barnehagedagen, med et alvorlig underliggende budskap.

  Takk for engasjementet til alle som har tatt seg tid til å varsle regjeringen om at forskjellsbehandlingen er uakseptabel!

 • Skolestarterne med historisk 17. mai- markering på Skistua 15. mai 2020

  Hvert år bruker vi å varme opp til 17. mai med å feire dette med barn, ansatte, foreldre, besteforeldre og andre inviterte i barnehagen. I år ble opplegget noe annerledes på grunn av covid-19 og restriksjonene på å være mange mennesker samlet.

  5-6 åringene våre valgte å dra på aketur til Skistua ved Gråkallen. Bymarka i full vinterprakt gav barn og voksne en 17. mai- markering vi aldri vil glemme! Kakao og varme pizzasnurrer kom godt med.

 • Pannekakedagen med Sylvis vri 25. februar 2020

  I anledning pannekakedagen serverer Sylvi grove gulrotpannekaker stekt på takken. Som tilbehør får barna finrevet gulrot og eple, med crispisalat, rømme og spekeskinke. Et godt alternativ til fet- tirsdagen!

 • Vi feirer samenes nasjonaldag 6. februar 2020

  Sjette februar feiret vi samenes nasjonaldag i barnehagen. Vår egen Marthe stilte i sin nydelige kofte og Trond ledet en legendarisk fellessamling. Marthe hadde lært barna sanger på samisk, Trond fortalte samisk historie krydret med bilder og film. Etterpå lagde han «joikakake», før det ble lassokasting på reinen (Torstein) til slutt. Sylvi serverte finn- biff til lunsj, og til ettermiddagsmåltidet ble det servert deilig samisk festbrød med ost. Gratulerer til Marthe og alle samer!

 • Et herlig viltmåltid 25. desember 2019

  Odin og pappaen har vært på fuglejakt flere ganger denne høsten. Gleden var stor da pappa Per Øyvind spurte om vi ville lage mat til barna av noen av fuglene de hadde skutt. Førskolegruppa fikk være med da Sylvi slaktet rypene og gjorde klar filetene til videre tilberedning. I tillegg til ryper, fikk vi også stokkand, skarv og bryst av ærfugl. Et herlig måltid til barna og de voksne på Odins avdeling!