Variert og utfordrende utemiljø

Barnehagen er så heldig å ligge i landlige og vakre omgivelser oppe på Bergheim. Selv om det bare tar 10 minutter til byen, så har vi Estenstadmarka og Dragvollskogen i umiddelbar nærhet. Avdelingene har fast turdag i uka, i tillegg til at grupper av barna, hele barnehagen eller enkelte avdelinger drar på turer også utenom.

Barna skal bli kjent med nærmiljøet til barnehagen, lære å ferdes i skog og mark, være ute i all slags vær året rundt og få erfaringer med utfordrende underlag og terreng gjennom 4 årstider.