Utfordrende innemiljø

Barna behøver stor variasjon i utfordringene miljøet i barnehagen gir dem i det daglige. Bergheim har eget aktivitetsrom med muligheter for klatring, løping, balansetrening, ballspill, regelleker osv. I tillegg har vi eget bibliotek/eventyrrom, IKT- rom og grupperom der barna kan søke seg bort i mindre grupper når de ønsker det.

Barnehagens mål er å ivareta barn i ulike alderes behov for fysiske og motoriske stimuli. I tillegg skal de utfordres sansemessig og intellektuelt, samtidig som de skal ha mulighet for ro og rekreasjon i hverdagen.

Dette ivaretar vi gjennom å tilby et nytt, variert og spennende innemiljø!