I Bergheim er vi opptatt av å knytte tidlig tett og trygg tilknytning, og relasjon til barna.

Personalet i barnehagen er barnas viktigste omsorgs- og voksenperson, nest etter foreldrene. Vi innehar en av verdens viktigste andreplasser (kilde: «Se barnet innenfra», Torsteinson, Brandtzæg og Øiestad)!

Store deler av barnas våkne tid, tilbringes i barnehagen. Barnehagepersonalet utgjør en utrolig viktig rolle i barnas oppvekst.

I Bergheim er vi opptatt av å knytte tidlig tett og trygg tilknytning, og relasjon til barna.

Vi er tilgjengelige, vi gir kos, omsorg, nærhet, oppmerksomhet, trøst, støtte, grensesetting, og veiledning når barna synes det er vanskelig.

Stødige, trygge voksne, som er anerkjennende og sensitiv i møtet med barna, er viktige kvaliteter i barnehagen vår.

Vi har ansvar for at barna lærer seg å leke, at de blir en god lekekamerat og venn. Barna skal oppleve å være en del av et fellesskap, og at de betyr noe for de andre rundt seg, uavhengig av hva de presterer. Gjennom å være i et slikt miljø utvikler barna gode verdier og holdninger, og innehar god relasjonskompetanse når de begynner på skolen.