Hva vi tilbyr

Satsningsområder hos oss i Bergheim barnehage
Bergheim barnehage satser offensivt for å tilby barn og foreldre det beste til enhver tid. Vi ønsker å være en moderne barnehage som følger med i tiden og strekker oss etter det foreldrene etterspør. I kraft av at vi er en andelsbarnehage, eid av foreldrene, er filosofien og tilbudet vårt bygget opp rundt hva foreldrene ønsker for sine barn. For at vi skal kunne være den beste barnehagen for våre barn, foreldre og ansatte har vi noen områder vi fokuserer ekstra på.