Ledige plasser i barnehagen

Barnehagen har ledige plasser på alle våre avdelinger fra august 2023. Vi tar inn barn fortløpende hvis det oppstår ledige plasser utover våren. Ta kontakt med oss for nærmere info, og eventuelt avtale om besøk. Dere søker plass via Trondheim kommune sin hjemmeside, og velger Bergheim barnehage som førsteønske. Barnehagen tar opp barn ved overflyttingsopptaket (søknadsfrist 01.02.23), hovedopptaket (frist 01.03.23) og på suppleringsopptaket. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Barnehagestart i august

Sommeren er her og vi har lagt bak oss en vår med besøksdager og forsiktig tilvenning med bli kjent- dager for nye barn og familier som starter for alvor i august og utover høsten. Barnehagen følger retningslinjene i folkehelseprosjektet «Liten og ny i barnehagen», som innebærer en solid prosess med å bli godt kjent før- og underveis i oppstarts- og tilvenningsprosessen. Foreldrene får en aktiv rolle i å være tilstede i tilvenningen med barna i barnehagen den første tiden. Vi gleder oss til å ta i mot nye barn og foreldre!

Trykk her for å lese nyhetsbrev fra «Liten og ny»-prosjektet.

PS; Per første juli har vi 1 ledig plass på storbarnsavdeling hos oss. Det er bare å søke via Trondheim kommunes opptakssystem.

God påske

Barn og voksne koser seg med bufè til lunsj, siste dag før påske. Tidligere på dagen hadde vi fellessamling med påsketema, samt at vi feirer Marianne som har vært ansatt i barnehagen i 25 år.

Ønsker alle barn og voksne riktig god påske! 🐣

18 årsdag

Bergheim barnehage åpnet 29. mars i 2004. I dag har vi blitt myndig og feirer vår 18 årsdag. Like ung og sprek som vi var for 18 år siden, feires dagen med grove pizza snurrer, kake, krone på taket og barn og voksne i bursdagsstemning!

Foreldrene er bekymret for fremtidig finansiering

Stortinget skal i løpet av høsten bestemme ny modell for finansiering av private barnehager. I den forbindelse har et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, ledet av Knut Storberget, anbefalt en finansieringsmodell kalt «Lokal samhandlingsmodell». Foreldre og ansatte i Bergheim barnehage er svært kritiske til denne modellen. Den åpner for at det skal være opp til kommunen selv å bestemme om barnehagene skal behandles likeverdig i finansieringen. Videre sier modellen at kommunen skal kunne bestemme i hvilke barnehager barna skal gå i når opptaket av nye barn gjøres, det blir slutt på foreldrenes valgfrihet. Kommunen kan velge å stoppe finansieringen av barnehagen vår, og heller bestemme at pengene skal gå til en annen barnehage. Finansieringen kan bli tidsbegrenset, vi kan risikere et anbudssystem, og vi risikerer at tilskudd til pensjon for ansatte blir avkortet.

Arild Hepsø, styreleder i Bergheim barnehage, påpeker at forslaget til modell kan true fremtiden til barnehagen vår. Vi har møysommelig bygget opp et utmerket barnehagetilbud med høy kvalitet i de snart 18 årene vi har drevet. Vi har alltid hatt full besetning på alle plasser, vi har venteliste, og er et populært tilbud for barnefamiliene i nærmiljøet. Nå risikerer vi at kommunen skal få myndighet til å bestemme hvor barna skal gå, og da tror vi de har interesse av å fylle plassene i egne barnehager før de gir restene av søkere til private barnehager. Foreldrene bør fritt få lov til å velge hvilken barnehage de vil at barnet sitt skal gå i.

Karen Seglem, foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget, er også svært kritisk til finansieringsmodellen som er foreslått. Hun er klar på at alle barn og ansatte bør behandles likeverdig, uavhengig av hvilken eier barnehagen har. Vi skal konkurrere på samme vilkår om å skape det beste tilbudet til barna, og ansatte må få de samme forutsetningene for å gjøre denne jobben. Det har vært forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager i alle år. Vi burde kommet mye lengre enn å måtte bruke energien vår på å krangle med myndighetene om dette nå, sier hun. Gi oss likeverdig, rettferdig og forutsigbar finansiering!

Første oktober er høringsfrist i saken. Styret og SU oppfordrer alle foreldre, ansatte og lokalsamfunnet om å sende inn høringssvar. Vi må få stoppet dette, sier Karen og Arild. De anbefaler å gi høringssvar på at den andre modellen som er foreslått, «kvalitets og samhandlingsmodellen» må vedtas. Den er utarbeidet av PBL, og modellen gir alle barnehager samme tilskuddsvilkår. Den legger også opp til at det skal være foreldrenes rett til å velge hvilken barnehage de ønsker barnet sitt i.

Høringssvar kan sendes via denne linken; https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2864262/

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen nye barn, foreldre og ansatte til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å endelig få starte opp som normalt, ettersom

myndighetene har bestemt at barnehager og skoler er på grønt lys i smittevernsammenheng fra august. Vi har fremdeles stort

fokus på god håndvask, renhold, og holde avstand voksne imellom, men kohortinndelingen er opphevet.

Vi gleder oss til å arbeide videre med «Liten og ny i barnehagen», hvor foreldre og ansatte bruker lengre tid og samarbeider enda

tettere omkring oppstarten og tilvenningen av de minste barna. Vi er også med i forskningsprosjektet i regi av RKBU i denne sammenheng.

Det blir et spennende år, velkommen nye og kjente små og store!

Gratulerer med dagen!

Allerede onsdag 12. mai markerte vi årets nasjonaldag i barnehagen. Førskolegruppa dannet fortroppen i toget som marsjerte rundt barnehagen. Toget ble ledet av Lena som for anledningen markerte sin 25 årsdag med å være duskedame. Toget ble fulgt opp av 17. mai- aktiviteter. Sekkeløp, kaste risposer, eggeløp, balanselek osv.

Til tross for begrensninger på grunn av smittevern, ble dagen fint markert. Vi gleder oss imidlertid til at alle barna, personalet og foreldrene kan gå sammen i stort tog, og synge for naboene i nærmiljøet på Bergheim. Satser på at vi kan gjøre det i 2022.

God 17. mai!

Lihkku beivviin!

Gratulerer med dagen, alle samiske barn, foreldre og kolleger! Vi feirer den samiske nasjonaldagen i dag (en dag på forskudd..) med samling, historiefortelling og sanger på samisk. Sylvi disker opp med nudelsalat og samisk festbrød.