I Bergheim barnehage har vi fire avdelinger. Avdelingene har inngang på bakkenivå.

2 storbarnsavdelinger og 2 småbarnsavdelinger.

Du kan lett komme i kontakt med avdelingene, for eksempel via telefon eller e-post. E-postene er flittig i bruk.

Foresatte gir beskjed om sykdom eller annet fravær på barna i Vigilo .

Tigergutt
Tigergutt er en storbarnsavdeling med 24 plasser.
Avdelinga ligger i første etasje.
Tlf: 926 72 206
E-post: tigergutt@bergheim-barnehage.no
Se ansatte på Tigergutt

Ole Brumm
Ole Brumm er en storbarnsavdeling med 24 plasser.
Avdelinga ligger også i første etasje.
Tlf: 926 72 210
E-post: olebrumm@bergheim-barnehage.no
Se ansatte på Ole Brumm

Tussi
Tussi er en småbarnsavdeling med 15 plasser.
Avdelingen ligger i underetasjen.
Tlf: 926 72 227
E-post: tussi@bergheim-barnehage.no
Se ansatte på Tussi

Kengubarnet
Kengubarnet er en småbarnsavdeling med 15 plasser.
Avdelinga ligger i underetasjen.
Tlf: 926 72 234
E-post: kengubarnet@bergheim-barnehage.no
Se ansatte på Kengubarnet