Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt – Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi blant annet ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minst 5 dager ved oppstart. Barnehagen har praktisert denne metoden for tilvenning noen år, og nå formaliserer vi det ved å delta i prosjektet med mange andre barnehager i Trondheim.

I tillegg til å prioritere lang tid på tilstedeværende foreldre i tilvenningsfasen, inviterer vi foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Vi tilbyr også samtale med foreldrene før oppstart, hvor en pedagog fra barnehagen kommer på hjemmebesøk.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet her; Liten og ny i barnehagen – Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018 – 2023

Aksjon mot kutt i tilskudd

Torsdag morgen markerte styret og foreldrene i barnehagen sin motstand mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddene til private barnehager. Foreldrene ble servert flyer med oppfordring om å si ifra til kunnskapsministeren om at det er urettferdig at private barnehager skal få mye mindre i tilskudd enn hva offentlige barnehager får.

I 2018 fikk barn i private barnehager 90 kroner for hver 100- lapp barn i offentlige barnehager fikk. Siden har vi fått en bemanningsnorm som er kraftig underfinansiert (august 2019), og nå varsles det kutt i tilskudd til pensjon og kutt i tilskudd til å dekke bygg- og eiendomskostnader (kapitalkostnader. Forskjellsbehandlingen har altså økt betraktelig mer, og det er dramatisk for privat barnehagesektor.

Sammen med flyeren fikk foreldrene servert en kopp kaffe i hånden på vei til jobb. En hyggelig start på barnehagedagen, med et alvorlig underliggende budskap.

Takk for engasjementet til alle som har tatt seg tid til å varsle regjeringen om at forskjellsbehandlingen er uakseptabel!

Skolestarterne med historisk 17. mai- markering på Skistua

Hvert år bruker vi å varme opp til 17. mai med å feire dette med barn, ansatte, foreldre, besteforeldre og andre inviterte i barnehagen. I år ble opplegget noe annerledes på grunn av covid-19 og restriksjonene på å være mange mennesker samlet.

5-6 åringene våre valgte å dra på aketur til Skistua ved Gråkallen. Bymarka i full vinterprakt gav barn og voksne en 17. mai- markering vi aldri vil glemme! Kakao og varme pizzasnurrer kom godt med.

Vi feirer samenes nasjonaldag

Sjette februar feiret vi samenes nasjonaldag i barnehagen. Vår egen Marthe stilte i sin nydelige kofte og Trond ledet en legendarisk fellessamling. Marthe hadde lært barna sanger på samisk, Trond fortalte samisk historie krydret med bilder og film. Etterpå lagde han «joikakake», før det ble lassokasting på reinen (Torstein) til slutt. Sylvi serverte finn- biff til lunsj, og til ettermiddagsmåltidet ble det servert deilig samisk festbrød med ost. Gratulerer til Marthe og alle samer!

Et herlig viltmåltid

Odin og pappaen har vært på fuglejakt flere ganger denne høsten. Gleden var stor da pappa Per Øyvind spurte om vi ville lage mat til barna av noen av fuglene de hadde skutt. Førskolegruppa fikk være med da Sylvi slaktet rypene og gjorde klar filetene til videre tilberedning. I tillegg til ryper, fikk vi også stokkand, skarv og bryst av ærfugl. Et herlig måltid til barna og de voksne på Odins avdeling!

FN-dagen ble behørig markert

FN- dagen ble behørig markert torsdag 24. oktober. Vi hadde fint besøk fra Granåslia barnehage og fellessamling med alle barn, voksne og besøkende. Førskoleklubben sang «Vi- sangen» og Trond tok oss med på en beretning om FN, vennskap, og andre viktige elementer i Barnekonvensjonen. Bergheim har 12 nasjonaliteter representert i barnegruppa. Disse har blitt markert denne uka.

Velkommen til nytt barnehageår!

Barnehageåret 2019-2020 er i gang, og vi ønsker nye og gamle familier velkommen!

Vi har gjort noen endringer på avdelingene. På storbarnsavdelingene er alle førskolebarna samlet på en avdeling, og den andre storbarnsavdelingen fungerer mer som en mellomavdeling dette året. Vi har rullert en del på personalet, tillegg til at vi har tre nyansatte. De nyansatte er Bjørn Olav Skei, barnehagelærer, Marthe Utsi, assistent og Vilde Vartdal Halse, barnehagelærer.

Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foreldre. Velkommen og lykke til med oppstarten! 🙂

Bergheim barnehage feiret 15 årsdag!

Fredag 29. mars feiret Bergheim 15 årsdag. Storstilt fellessamling, hvor blant annet Kari gikk av med seieren i kakespisekonkurransen over karene.

Barna fikk servert sukkerfrie pannekaker til lunsj, samt fruktsalat og champagne(brus) på ettermiddagen. Feiringen bestod også av såpebobledisco som nesten løftet taket i barnehagen. Minneverdig dag for små og store!