Overflyttingsopptak 2023

Informasjon fra Trondheim kommune;

Har du barnehageplass, men ønsker plass i en annen barnehage?

Søknadsfristen for overflyttingsopptaket er 01. februar 2023.

Alle søknader mottatt i 2022 ble slettet 31.12.22. Det betyr at man må søke på nytt i 2023. For mer info om overflyttingsopptaket og søknadsskjema; www.trondheim.kommune.no/barnehage