Ledige plasser i barnehagen

Barnehagen har ledige plasser på alle våre avdelinger fra august 2023. Vi tar inn barn fortløpende hvis det oppstår ledige plasser utover våren. Ta kontakt med oss for nærmere info, og eventuelt avtale om besøk. Dere søker plass via Trondheim kommune sin hjemmeside, og velger Bergheim barnehage som førsteønske. Barnehagen tar opp barn ved overflyttingsopptaket (søknadsfrist 01.02.23), hovedopptaket (frist 01.03.23) og på suppleringsopptaket. Vi gleder oss til å høre fra dere!