Ledige plasser

Vi har 2 ledige plasser på storbarnsavdelingene våre fra august. Plassene er ledige for barn født i 2019 eller tidligere. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker plass.