Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen nye barn, foreldre og ansatte til nytt barnehageår! Vi gleder oss til å endelig få starte opp som normalt, ettersom

myndighetene har bestemt at barnehager og skoler er på grønt lys i smittevernsammenheng fra august. Vi har fremdeles stort

fokus på god håndvask, renhold, og holde avstand voksne imellom, men kohortinndelingen er opphevet.

Vi gleder oss til å arbeide videre med «Liten og ny i barnehagen», hvor foreldre og ansatte bruker lengre tid og samarbeider enda

tettere omkring oppstarten og tilvenningen av de minste barna. Vi er også med i forskningsprosjektet i regi av RKBU i denne sammenheng.

Det blir et spennende år, velkommen nye og kjente små og store!