Ledige plasser fra august 2021

Vi har ledige plasser for barn født i 2019 og 2020 fra august. For å søke plass trykker dere «søk plass» øverst på høyre side på hjemmesiden vår, og velger Bergheim barnehage som førsteønske i søkeportalen. Da vil dere få tilbud om barnehageplass fra oss.

Vi er med i prosjektet «Liten og ny i barnehagen», hvor det satses på foreldreaktiv tilvenning og hvor barnehagen og foreldrene bruker mye tid sammen på trygg og god tilvenning av barna. Se egen nyhetssak om dette.