Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt – Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi blant annet ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minst 5 dager ved oppstart. Barnehagen har praktisert denne metoden for tilvenning noen år, og nå formaliserer vi det ved å delta i prosjektet med mange andre barnehager i Trondheim.

I tillegg til å prioritere lang tid på tilstedeværende foreldre i tilvenningsfasen, inviterer vi foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. Vi tilbyr også samtale med foreldrene før oppstart, hvor en pedagog fra barnehagen kommer på hjemmebesøk.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet her; Liten og ny i barnehagen – Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018 – 2023