Aksjon mot kutt i tilskudd

Torsdag morgen markerte styret og foreldrene i barnehagen sin motstand mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddene til private barnehager. Foreldrene ble servert flyer med oppfordring om å si ifra til kunnskapsministeren om at det er urettferdig at private barnehager skal få mye mindre i tilskudd enn hva offentlige barnehager får.

I 2018 fikk barn i private barnehager 90 kroner for hver 100- lapp barn i offentlige barnehager fikk. Siden har vi fått en bemanningsnorm som er kraftig underfinansiert (august 2019), og nå varsles det kutt i tilskudd til pensjon og kutt i tilskudd til å dekke bygg- og eiendomskostnader (kapitalkostnader. Forskjellsbehandlingen har altså økt betraktelig mer, og det er dramatisk for privat barnehagesektor.

Sammen med flyeren fikk foreldrene servert en kopp kaffe i hånden på vei til jobb. En hyggelig start på barnehagedagen, med et alvorlig underliggende budskap.

Takk for engasjementet til alle som har tatt seg tid til å varsle regjeringen om at forskjellsbehandlingen er uakseptabel!