Velkommen til nytt barnehageår!

Barnehageåret 2019-2020 er i gang, og vi ønsker nye og gamle familier velkommen!

Vi har gjort noen endringer på avdelingene. På storbarnsavdelingene er alle førskolebarna samlet på en avdeling, og den andre storbarnsavdelingen fungerer mer som en mellomavdeling dette året. Vi har rullert en del på personalet, tillegg til at vi har tre nyansatte. De nyansatte er Bjørn Olav Skei, barnehagelærer, Marthe Utsi, assistent og Vilde Vartdal Halse, barnehagelærer.

Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foreldre. Velkommen og lykke til med oppstarten! 🙂