Husk foreldremøte med Eli Rygg 22. januar!

22. januar inviterer vi til temakveld i barnehagen med Eli Rygg. Temaet er mobbing blant barn i barnehagen og blant folk rundt oss. Mobbing er noe vi utsettes for regelmessig, både hjemme, i barnehagen, på fritiden, på arbeidsplassen, i media og ellers hvor vi oppholder oss. Hvordan forholder vi oss til dette? Hvilket miljø fødes- og vokser barna inn- og opp i? Hvilket ansvar- og hvilken rolle har vi som foreldre og voksenpersoner? Gir vi barna tid og rom til å være i følelsene sine? Hvordan møter vi mobberen- og de som opplever å bli mobbet?

Dette er noe av hva Eli Rygg vil snakke med oss om. Hun er en fantastisk formidler og vil nok røre ved oss når hun skal prate om mobbing. Vi ser fram til å få henne på besøk og det er en glede å invitere foreldrene med på møtet denne kvelden.