Tid for foreldremøter

Tirsdag 22. januar, kl. 18-21, blir det temamøte med Eli Rygg i hovedrollen i barnehagen. Temaet er mobbing blant barn i barnehagealder, og hvordan voksne kan jobbe for å forebygge mobbing og ruste barna til å heve seg over den slags atferd. Dette blir spennende, velkommen skal dere være!